AKRONIM OPERACIJE: ZELIŠČA

Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., ZPO Celje d.o.o., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 20.4.-15.11.2018
Celotna vrednost projekta: 40.294,56€
Vrednost sofinanciranja: 20.404,60€

AKTIVNOSTI DRUŽBE PLAHTICA d.o.o V PROJEKTU:

 1. IZVEDBA TERAS, ODVODNJAVANJE IN IZDELAVA POTI DO TERAS,
 2. NABAVA IN MONTAŽA CEVI ZA NAMAKANJE, FOLIJE, KAMENJA, LESENIH OBROB IN STOPNIC, KLOPI, IPD. MATERIALA ZA UREDITEV  KELTSKEGA ZELIŠČNEGA VRTA
 3. NABAVA EKO SADIK ZELIŠČ IN SAJENJE ZELIŠČ
 4. SPLETNO MESTO PROJEKTA
 5. OZNAČEVALNA TABLA

Z zaključenim projektom DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI uresničujemo namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Soustvarili smo pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica , Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v projektu prispevamo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujemo negativne vplive na okolje, osveščamo in povečujemo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjamo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
 • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
 • ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
 • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
 • promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran www.herbs.si, delavnice za ciljne skupine.

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

 • 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
 • 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na celjski koči);
 • zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: GLOG, DREN (permakulturni vrt Permama), RMAN, DOBRA MISEL (kmetija Vrhivšek), PLAHTICA IN MATERINA DUŠICA (keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica);
 • vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta www.herbs.si;
 • izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike in širšo javnost(v izvedbi STIK LAŠKO)
 • izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na celjski koči in 2 delavnici na kmetiji Vrhivšek);
 • oblikovanje logotipa blagovne znamke Jurkloštrski izviri zdravja ter registracija nove blagovne znamke;
 • 12 novih tematskih zeliščnih izdelkov, za katere je bilo izdelanih 120 izvodov vzorčnih modelov embalaž in 3 izvodi A3 promocijskih samostoječih oglednih kartonov za novonastalo blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja;

Povezave:

KONTAKTI:

Zeliščna kmetija Plahtica, plahtica@gmail.com, +386 51 69 34 64

PermaMama, ines.drame@siol.net, +386 41 72 70 17

Kmetija Vrhivšek, alenka@kmetija-vrhivsek.si, +386 41 96 97 70

TIC Stik Laško, tic@stik-lasko.si, +386 3 73 38 950

Celjska koča, info@celjska-koca.si, +386 5 90 70 400

PROJEKT OMOGOČA

Razvoj vrtov in še posebej sodelovanja med vrtovi je omogočila operacija, sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt: Doživljajski zeliščni vrtovi, 33152-160/2017/11 // Partnerji v projektu: Plahtica d.o.o. , Zeliščna kmetija Plahtica; Ines Drame s.p., PE PermaMama; Alenka Zapušek s.p., Kmetija Vrhivšek; ZPO Celje, Celjska koča; STIK Laško

Zeliščni vrtovi z območja Laškega, Celja in Vojnika smo povezani v okviru projekta LAS Raznolikost podeželja