Ko zadišijo zeli …

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

5 slovenskih in 2 bolgarska LAS-a se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih želja spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kakovost.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kakovostne pridelave in predelave žele z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo žele, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zelišč, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihove uporabe, prenašajo se dobre prakse med LAS- i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo izvajale na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi strategije od vil do vilic prek obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljivih povezav med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske škodljivosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji operacije so:
Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij; posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva; vključevanje ekoloških in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja;
krepi kompetenc in znanja na območju izvajanja operacij; prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov; spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS; vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

AKRONIM OPERACIJE: ZELIŠČARNE

Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 1.4.-30.10.2021
Celotna vrednost projekta: 30.343,59€
Vrednost sofinanciranja: 21.582,33€

AKTIVNOSTI DRUŽBE PLAHTICA d.o.o V PROJEKTU:

 1. vodenje in koordinacija operacije,
 2. nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča,
 3. razvoj, načrtovanje in izvedba 1 delavnice prikaza predelave zelišč za ranljivo skupino – otroke vrtca Štore.

Z zaključenim projektom KREATIVNA PREDELAVA ZELIŠČ uresničujemo namen operacije, ki je vzpostavitev doživetij kreativne predelave zelišč, ki bo pospešil razvoj zeliščarstva na območju LAS in pozitivno vplival na okolje, saj bodo aktivnosti v projektu zmanjševale negativne vplive na okolje in vplivale preventivno na boljše zdravje prebivalcev LAS in ciljnih skupin v operaciji. Tako postavljen sistem povečuje kakovost življenja na podeželju (omogoča naknadno vključevanje tudi drugih ponudnikov; spodbuja obiske precej zakotnih lokacij kmetij), povečuje možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost zeliščnih kmetij in drugih ponudnikov tovstnih doživetij na območju, ki se lahko naknadno vključujejo v sistem, vsekakor pa pomeni INOVATIVNO prakso združevanja ponudb v napreden sistem dostopanja do doživetij, to je enotno na različnih spletnih straneh oz.portalih.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • vodenje in koordinacijo operacije,
 • nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča,
 • nabava in postavitev ograje z električnim pastirjem in 4 vrati, izgradnja prizorišča na prostem z vgradnjo kuhališča, krušne peči in kamnitega ognjišča na prostem, izgradnja kompostnega stranišča,
 • nabava mobilnega modularnega destilatorja za zelišča,
 • razvoj rezervacijskega sistema za doživetja predelave zelišč in ostalih doživetij destinacije območja LAS na spletni strani www.lasko.info in spletni strani www.herbs.si,
 • razvoj, načrtovanje in izvedba 4 delavnic prikazov predelave zelišč za ranljive skupine.

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

 • urejena 2 prostora (1 zunanji, 1 notranji prostor) za prikaz predelave zelišč,
 • nabava 2 kosov opreme: 1 kos kondenzacijske sušilnice, 1 kosa mobilnega destilatorja,
 • 3 nove ponudbe doživetij kreativne predelave zelišč za izobraževalne in turistične namene, povezane s skupno doživljajsko zgodbo,
 • nadgrajena skupna spletna stran www.herbs. si in spletna stran www.lasko.info z rezervacijskim sistemom doživetij območja LAS,
 • izvedba 8 delavnic za različne ciljne skupine.

Povezave:

• Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
• LAS Raznolikost podeželja: https://www.las-raznolikost-podezelja.si

KONTAKTI:

Plahtica d.o.o. Zeliščna kmetija Plahtica, plahtica@gmail.com, +386 51 69 34 64
Ines Drame s.p. ines.drame@siol.net, +386 41 72 70 17
Alenka Zapušek s.p. Kmetija Vrhivšek, alenka@kmetija-vrhivsek.si, +386 41 96 97 70
TIC Stik Laško, tic@stik-lasko.si, +386 3 73 38 950

PROJEKT OMOGOČA

Projekt Kreativna predelava zelišč je sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020

Projekt: Kreativna predelava zelišč, 33152-293/2020/8 // Partnerji v projektu: Plahtica d.o.o., Ines Drame s.p., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

NASLOV OPERACIJE: DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI

AKRONIM OPERACIJE: ZELIŠČA

Nosilec operacije: Plahtica d.o.o.
Ostali partnerji v operaciji: Ines Drame s.p., ZPO Celje d.o.o., Alenka Zapušek s.p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trajanje projekta: 20.4.-15.11.2018
Celotna vrednost projekta: 40.294,56€
Vrednost sofinanciranja: 20.404,60€

AKTIVNOSTI DRUŽBE PLAHTICA d.o.o V PROJEKTU:

 1. IZVEDBA TERAS, ODVODNJAVANJE IN IZDELAVA POTI DO TERAS,
 2. NABAVA IN MONTAŽA CEVI ZA NAMAKANJE, FOLIJE, KAMENJA, LESENIH OBROB IN STOPNIC, KLOPI, IPD. MATERIALA ZA UREDITEV  KELTSKEGA ZELIŠČNEGA VRTA
 3. NABAVA EKO SADIK ZELIŠČ IN SAJENJE ZELIŠČ
 4. SPLETNO MESTO PROJEKTA
 5. OZNAČEVALNA TABLA

Z zaključenim projektom DOŽIVLJAJSKI ZELIŠČNI VRTOVI uresničujemo namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Soustvarili smo pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica , Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v projektu prispevamo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujemo negativne vplive na okolje, osveščamo in povečujemo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjamo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v projektu so bile:

 • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
 • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
 • ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
 • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
 • promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran www.herbs.si, delavnice za ciljne skupine.
 • 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
 • 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na celjski koči);
 • zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: GLOG, DREN (permakulturni vrt Permama), RMAN, DOBRA MISEL (kmetija Vrhivšek), PLAHTICA IN MATERINA DUŠICA (keltski zeliščni vrt kmetije Plahtica);
 • vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta www.herbs.si;
 • izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike in širšo javnost(v izvedbi STIK LAŠKO)
 • izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na celjski koči in 2 delavnici na kmetiji Vrhivšek);
 • oblikovanje logotipa blagovne znamke Jurkloštrski izviri zdravja ter registracija nove blagovne znamke;
 • 12 novih tematskih zeliščnih izdelkov, za katere je bilo izdelanih 120 izvodov vzorčnih modelov embalaž in 3 izvodi A3 promocijskih samostoječih oglednih kartonov za novonastalo blagovno znamko Jurkloštrski izviri zdravja;

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi smo dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

Povezave:

KONTAKTI:

Zeliščna kmetija Plahtica, plahtica@gmail.com, +386 51 69 34 64

PermaMama, ines.drame@siol.net, +386 41 72 70 17

Kmetija Vrhivšek, alenka@kmetija-vrhivsek.si, +386 41 96 97 70

TIC Stik Laško, tic@stik-lasko.si, +386 3 73 38 950

Celjska koča, info@celjska-koca.si, +386 5 90 70 400

PROJEKT OMOGOČA

Razvoj vrtov in še posebej sodelovanja med vrtovi je omogočila operacija, sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt: Doživljajski zeliščni vrtovi, 33152-160/2017/11 // Partnerji v projektu: Plahtica d.o.o. , Zeliščna kmetija Plahtica; Ines Drame s.p., PE PermaMama; Alenka Zapušek s.p., Kmetija Vrhivšek; ZPO Celje, Celjska koča; STIK Laško

Zeliščni vrtovi z območja Laškega, Celja in Vojnika smo povezani v okviru projekta LAS Raznolikost podeželja